Dokument "Upute za izradu završnog rada" možete pronaći klikom na naslov.