Završne informacije o DM u ljetnom roku šk. god 2021./2022.

Ispis

Razredi: 4a, 4c, 4d, 5b i 5bm

 

Kalendar i vremenik:

 

Trajanje ispita – prema vremeniku / objavljeno na oglasnoj ploči, te na postani- student.hr i ncvvo.hr /

 

ISPITIMA NE MOGU PRISTUPITI UČENICI UPUĆENI NA DOPUNSKI RAD NA KRAJU NASTAVNE GODINE ( čak  i ako  nakon dopunskog rada budu pozitivno ocijenjeni ).

 

UČENICI KOJI NE OBRANE ZAVRŠNI RAD MOGU PISATI ISPITE DM, ALI NEĆE BITI RANGIRANI NA RANG LISTAMA FAKULTETA  AKO I POLOŽE ISPITE DM!

 

 

Kada treba doći u školu?

 

 

 

Što treba ponijeti na ispit?

Taj dokument se u učionici stavlja na klupu sa desne strane. Ako učenik nema taj dokument biti će mu dozvoljeno pisanje ispita, ali treba izvršiti identifikaciju uz predočavanje osobnog dokumenta najkasnije u roku od 24 sata ( obično razrednik ili netko od profesora koji su predavali učeniku te ga dobro poznaju ).

 

Pribor i pomagala: koristiti možete samo pribor specificiran u ispitnom katalogu određenog predmeta:

- za Hrvatski jezik i strane jezike: kemijska olovka ( crna ili plava boja ). Nisu dopušteni rječnici, gramatika i sl.

- Matematika- kemijska olovka ( plava ili crna ), geometrijski pribor ( trokut ili ravnalo ) te džepno računalo ili znanstveni kalkulator. Nije dozvoljen kalkulator koji crta grafove funkcije, računa derivacije, integrale i sl. Na početku ispita dežurni nastavnik će upisati podatke o kalkulatoru u poseban obrazac. O dozvoljenim kalkulatorima koje možete koristiti na ispitima postoji uputa na www.ncvvo.hr ( pod ispitnim katalozima ) Nikakvi listovi s formulama nisu dozvoljeni, knjižica s formulama koje su potrebne za rješavanje sastavni su dio ispitnog materijala. Kutomjeri nisu dozvoljeni.

 

 

Ponavljam:  Gumice i olovke nisu dozvoljen pribor na ispitima DM!

 

Kašnjenje na ispit

 

Poništavanje ispita čl. 31.

 ( nedozvoljeno ponašanje učenika na ispitu čl. 31.- izmjene i dopune Pravilnika o polaganju državne mature ).

 

 

Ostalo

 

U svemu, od ulaska u ispitnu prostoriju, slijediti upute voditelja ispitne prostorije ( potpis na vrećicu s ispitnim materijalom, otvaranje ispitnih vrećica, pregled materijala, lijepljenje bar kodova, pisanje, korigiranje pogrešaka, završetak i način predaje ispita ). Ne potpisivati vrećicu za povrat. Nakon što ste završili s pisanjem ispita odložite ispitni materijal na rub stola i dizanjem ruke obavijestite dežurnog nastavnika da ste završili. Dežurni nastavnik će pregledati materijale i spremiti ih u siguronosnu vrećicu za povrat, te je zalijepiti pred vama.

 

Prvih 30 min nakon početka ispita i zadnjih 15 min prije kraja ispita nema napuštanja ispitne prostorije.

 

 

Oni koji su prijavili studijske programe neka paze na ažurnost svojih lista prioriteta. Svakako maknite ono što ne želite nikako upisivati. Posebno je to bitno nakon objave privremenih rezultata.

 

VAŽNI DATUMI:

 

 

Svjedodžbe i potvrde o položenim ispitima DM :

 

a) kontaktirati razrednika/ cu ( kada mogu doći u školu podići dokumente ),

b)  staviti ću obavijest na internet stranicu škole kada dođe vrijeme za to. Na upisima nije nužno imati  svjedodžbu ili potvrdu ( potreban je upisni broj ). Ti  se dokumenti fakultetima  mogu dostaviti kasnije. Mali broj visokih učilišta i fakulteta traži da se pri upisu donese original potvrde ili svjedodžbe o položenim ispitima DM.

Tko ne položi neki od ispita u ljetnom roku, ili želi popraviti ocjenu treba prijaviti ispite u jesenskom roku ( učenik ne plaća ispite, osim ako popravlja ocjenu , voditi računa da se ispit plati na vrijeme jer će u protivnom biti odjavljen ). Dakle, ispiti nisu automatski ponovo prijavljeni već se mora procedurom kao za ljetni rok prijaviti ispite, jedino se ne dolazi u školu radi prijavnica. Učenici koji ne polože sve ispite obveznog dijela mogu dobiti potvrdu za položene ispite, gimnazijalci ne ( oni moraju položiti sve ispite obveznog dijela ). Učenik koji ne obrani završni rad ne može dobiti potvrdu iako je položio ispite DM. Rezultati vrijede trajno.

 

Jesenski rok

Moj mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Želim vam uspješno pisanje ispita, te upis na željene studijske programe. Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno mi se javite elektroničkom poštom.