• Zgrada izvana, iznutra, knjižnica, hol...

Rekli su...

Što čovjek može učiniti doživljavamo nadublje u umjetnosti, najjasnije u tehnici i najsramotnije u politici.

Sigmund Graff

Obljetnice

John Keats
Pjesnik, romantičar John Keats rođen je 31. listopada 1795. godine u Londonu, a umro je samo 25 godina kasnije, 23. veljače u Rimu od tuberkuloze. ...

U nastavku vam donosimo raspored učenika prema datumima završnih ispita.

Obrana završnog rada

5B razreda

29. svibnja 2017. ponedjeljak od 8:00 do 12:00h u učionici 212

Komisija br. 1:

1.Danijela Štampf
2.Ana Tidlačko
3.Nikolina Golubović
4.Vesna Božić

Učenici:
1. Daniela Grgić – Zdravstvena njega bolesnika s shizofrenijom
2. Andrea Županić –Zdravstvena njega bolesnika s alkoholizmom
3. Matea Ilinović –Zdravstvena njega bolesnika s bipolarnim afektivnim poremećajem
4. Ante Soldo – Najčešći zdravstveni problemi u starijoj dobi 
svibnja Ante Čuljak – Zdravstvena njega kod osoba oboljelih od alzheimerove bolesti
6. Mihael Stuburić - Zdravstvena njega kod osoba oboljelih od parkinsonove bolesti
7. Tomislav Grgić – Zdravstvena njega bolesnika s PTSP
8. Ema Mijačević – Zdr. njega bol. Djeteta s alergijom na hranu i lijekove
 

30. svibnja 2017. utorak od 13:00h u učionici 212

Komisija br. 2: 

1.DanijelaŠtampf
2.Jelena Tomac Jovanović
3. Jelena Ivanović
4. Nikolina Golubović

Učenici:
1.Dorotea Major – Zdravstvena njega bolesnice s ginekološkim op. Zahvatom
2. Josipa Kos – Autistično dijete
3. Barbara Grčić – Posljedice loše njege dojenčeta
4. Ivana Maglica – Zdravstvena njega djeteta i adolescenta s dijabetesom
svibnja Filip Rodić – Zdravstvena njega bolesnika oboljelog od tuberkuloze pluća
6. Monika Batista – Liječenje i prehrana bolesnika od d. mellitusa tip 1. i 2.
7. Ines Peičić – Psihološke promjene u starijoj dobi
8. Luka Čolić – Potrebe starijih osoba
9. Martin Beondić – Zadaće medicinske sestre u skrbi za starije životne dobi

30. svibnja 2017. utorak od 8:00 do 12:00h  u učionici 212

Komisija br.3:

1.Danijela Štampf
2. Sanja Malina
3. Ivan Vučetić

Učenici:
1. Mato Smojvir –Sestrinska skrb za bolesnika s tumorom crijeva
2. IvonaOršulić – Sestrinska skrb za bolesnika s kolostomom
3. Tajana Žižak – Zdravstvena njega bolesnice s operacijom dojke
4. Lucija Jurković – Poslijeoperacijske komplikacije i poteškoće
svibnja  Dorotea Svoboda – Zdravstvena njega bolesnika oboljelog od pneumonije
6. Matej Marijanović - Zdravstvena njega bolesnika oboljelog od infarkta miokarda
7. Ana Marija Vurnek - Zdravstvena njega bolesnika oboljelog od ciroze jetre
8. Sofija Pejić - Zdravstvena njega bolesnika oboljelog od chronove bolesti
9. Slavica Klaić - Liječenje i prehrana bolesnika od d. mellitusa tip 1. i 2.

 

5Bm razred u učionici 212
31. svibnja 2017. srijeda od 8:00 do12:00h

Komisija br. 1:

1. Ana Tidlačko
2.Nikolina Golubović
3.Vesna Božić

Učenici:
1. Silvija Pokorni – Zadaća medicinske sestre u promociji dojenja
2. Valentina Modrić – Problemi u komunikaciji starijih ljudi
3. Ida Mijota – Kako živjeti dulje uz pravilnu prehranu
4. Petar Krešimir Putrić – Najčešći zdravtveni problemi u starijoj dobi
svibnja  Magdalena Grgić – Prehrana u starijoj dobi
6. Roberto Bognar - Zdravstvena njega kod osoba oboljelih od alzheimerove bolesti
7. Luka Malčić - Zdravstvena njega kod osoba oboljelih od parkinsonove bolesti 
8. Matea Skalnik – Zdravstvena njega bolesnika s bipolarnim afektivnim poremećajem

1.06.2017. Četvrtak od 13:00h u učionici 212

Komisija br. 2:

1. Ana Tidlačko
2. Sanja Malina
3. Ivan Vučetić

Učenici:
1. Anica Radulić – Sestrinska skrb bolesnika s prijelomom kostiju
2. Ana Beranek – Suvremeni pristup zbrinjavanju kroničnih rana
3. Deana Remenar – Zdravstvena njega bolesnika s ozljedom glave
4. Lucija Šarčević – Zadaće medicinske sestre/tehničara u operacijskoj Sali
svibnja  Marijana Cerovečki –Zdravstvena njega bol. oboljelog od bronhalne astme
6. Ivana Sestrić – Zadaće sestre kod bolesnika s karcinomom debelog crijeva
7. Danijela Prohaska –Zdravstvena njega bolesnika s depresijom
8. Lorena Salač –  Zdravstvena njega kod paralize sna

1.06.2017. Četvrtak od 8:00 do 12:00h

Komisija br. 3: u učionici 212

1. Ana Tidlačko
2. Jelena Ivanović
3. Jelena Tomac Jovanović

Učenici:

1. Domagoj Guzmić – Zadaće medicinske sestre u anesteziološkom timu
2. Ivana Bogunović – Autistično dijete
3. Novoselac Helena – Posljedice loše njege dojenčeta
4. Katarina Kadežabek – Zdravstvena njega bol. oboljelog od srčane dekompenzacije.
svibnja  Toni Božić – Zdravstvena njega bolesnika oboljelog od infarkta miokarda
6. Antonela Malina –Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od hipetireoze
7. Tena Poljak – Zadaće medicinske sestre u njezi nedonošćeta
8. Lana Mandić – Aspergerov sindrom

4c razred

Ponedjeljak 29. svibnja 2017. u 9.00.h u kabinetu

1. Sara Palijan
2. Popović Dajana
3. Radić Sara
4. Jasmina Recc
svibnja  Stipić Marina
6. Šoić Stela
7. Mia Teodorčević                                                    
8. Ines Klobučarević
9. Ivan Saratlija
10. Bruno Brinjak
11. Ana Šafranko
12. Sanja Kuhar
13. Laura Papučić
14. Katarina Šoljić

Utorak 30. svibnja 2017. u 10.00 h  u kabinetu

1. Kristina Bačić
2. Ivan Sokolar
3. Igor Filjević
4. Martina Mihaljević
svibnja  Ema Škondro
6. Dragan Milinović
7. Ines Nagy
8. Nives Romić
9. Dominik Ivesa
10. Valentino Paragi
11. Nikolina Birka
12. Begić Valentina
13. Molnar Manuela
14. Stefani Lipušić

Prijavi na DeliciousPrijavi na DiggPrijavi na FacebookPrijavi na Google PlusPrijavi na StumbleuponPrijavi na TechnoratiPrijavi na TwitterPrijavi na LinkedIn