• Zgrada izvana, iznutra, knjižnica, hol...

Nastavnici i stručni suradnici

Ime Pozicija Telefon
Ivanka Baćo prof. glazbene kulture kućni 122
Jelena Ivanović stručna prvostupnica sestrinstva kućni 124
Jelena Tomac stručna prvostupnica sestrinstva kućni 124
Jonatan Berlančić Profesor građevinske grupe predmeta kućni 120
Katarina Hruška stručna prvostupnica sestrinstva kućni 124
Krešimir Kardum prof. stručnih predmeta u trogodišnjim zanimanjima kućni 119
Ljerka Tomić prof. tjelesne i zdravstvene kulture kućni 108
Manuela Delenjak Ivanković dipl. teolog kućni 122
Manuela Paragi mag. educ. math. et phys. kućni 116
Marica Mandir prof. njemačkog jezika i književnosti i ruskog jezika i književnosti kućni 112
Marija Puškarić
Marina Miljanić dipl. fizioterapeut kućni 118
Mario Rašić dipl. teolog kućni 122
Mario Tušek prof. tjelesne i zdravstvene kulture kućni 108
Martina Kobetić Puščenik prof. biologije kućni 115
Matej Visković viši fizioterapeut kućni 118
Mica Mladineo Desnica prof. engleskog jezika i književnosti i talijanskog jezika i književnosti kućni 112
Milan Vlajnić građevinski tehničar kućni 120
Milena Kurjak stručna prvostupnica fizioterapije kućni 118
Mira Radanović prof. kemije kućni 113